submit


มันหมายถึงอะไรกัน’เจอในตูนีเซียงภาษาอารบิก ในพจนานุกรมบรรจุเป็นการแปลภาษาเข้าไปในตูนีเซียภาษาอาหรับสำหรับ’ที่ได้พบ’:คำพูดของเนียงท้องถิ่นพูดตูนีเซียที่แสดงอยู่ในพจนานุกรมนายถูกลิขิตไว้ใน’ ภาษาละตินนะ นี่เครื่องหมายไว้ที่ปฎิทินใช้ตัวอักษรของภาษาละตินตัวอักษรที่จะ งอารบิกคำพูด มันคือที่ถูกใช้โดย ต้องเขียนข้อความ,คุยหรือแชร์ในอินเตอร์เน็ต มันมีประโยชน์ขอเป็นสามารถอ่านเนียงท้องถิ่นพูดเป็นตูนีเซีย,โดยไม่ต้องไปเรียนภาษาอาหรับตัวอักษรและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงใช้มันอยู่บนเว็บไซต์นี้ คำที่ต้องออกเสียงเหมือนในภาษาฝรั่งเศสยกเว้นสำหรับ และตามจดหมายซึ่งต้องของตัวเอง (ไม่มี ในภาษาฝรั่งเศส)

About